Ouderraad

De ouderraad is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting met een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De vereniging is afhankelijk van vrijwillige bijdrages van andere ouders. Vanuit deze pot worden activiteiten gehouden die door de oudervereniging, in samenwerking met leerkrachten, bedacht en georganiseerd worden. Het gaat dan om zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten. De oudervereniging komt geregeld bij elkaar om te vergaderen.

Activiteiten

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het sinterklaasfeest, vieringen als Kerst en Pasen, thema- en sportdagen, projecten als de Kinderboekenweek, de verkeersweek, de avondvierdaagse en activiteiten ten behoeve van goede doelen. Ook cadeaus voor bijvoorbeeld Sinterklaas worden door hen geregeld. Om dit allemaal te financieren wordt er gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage is belangrijk omdat de activiteiten niet tot nauwelijks door de overheid gefinancierd worden, maar wel heel belangrijk zijn voor de kinderen. Hoewel de ouderbijdrage in principe vrijwillig is, is het wel heel belangrijk. Daarnaast is het ook een richtbedrag. Wil of kun je meer bijdragen? Dan komt dat zeker ten goede aan de activiteiten voor de kinderen. Komt jouw kind tussentijds op school of gaan jullie verhuizen? Dan wordt de ouderbijdrage aangepast of (deels) terugbetaald. De ouderraad bepaalt jaarlijks in samenspraak met de school en de MR de hoogte van de bijdrage.

Taken

De ouderraad houdt zich samen met de leerkrachten bezig met het bedenken, organiseren en financieren van leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij beslissen niet mee in het algehele beleid van de school, dat doet de medezeggenschapsraad. Iedere ouder of verzorger kan zich verkiesbaar stellen om de activiteiten te organiseren.

  • De ouderraad overlegt meerdere malen per jaar in aanwezigheid van een leerkracht en/of de directeur.
  • De ouderraad ondersteunt, regelt en financiert feesten en (buitenschoolse) activiteiten als de kerstviering en sportdagen.
24A IMG 9589

Contact

Hebt u idee├źn voor de ouderraad? Wilt u weten wie er in de organisatie zit? Of hebt u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? Neem dan contact op via or@deontdekking.skbg.nl. Dan wordt uw vraag zo snel mogelijk behandeld.

Contact

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!