Je mag zijn wie je bent,

wij zien jou graag!

Ons onderwijs

Op De Ontdekking hebben we aandacht voor elkaar. We willen samen leren, samen leven.
We zijn procesgericht bezig, waarbij we de kinderen de ruimte willen geven te ontdekken wat ze kunnen, willen en nodig hebben. Wij zien onze school als een soort mini-maatschappij, een veilige sfeervolle oefenplek waar je veel kunt leren.

Met ons onderwijs willen we kinderen in samenwerking met hun ouders opvoeden tot wereldburgers, die na groep 8 met ruimvoldoende bagage naar het voortgezet onderwijs gaan. Denk daarbij naast de cognitieve prestaties ook aan de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden: jezelf presenteren, samenwerken, initiatief nemen, enz. Wij dagen onze leerlingen uit eruit te halen wat erin zit. Met aandacht voor creativiteit, bewegend leren en maatwerk (werk op eigen niveau) sluiten wij aan bij ieder kind.

Met muziek, dans, theater, beeldende vorming en bewegend leren betrekken wij de kinderen bij hun eigen onderwijsleerproces.

Onze manier

Wij werken met kleine groepen. Iedere groep heeft maximaal twee eigen leerkrachten. Iedereen in de school kent elkaar. 
Wij gaan in ons onderwijsaanbod uit van de gemiddelde leerling en bieden vervolgens maatwerk aan leerlingen die extra ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. 

Wij zijn een Oecumenische en een Vreedzame school. Ons onderwijs wordt gegeven vanuit christelijke normen en waarden. Er is bij ons op school bewust aandacht voor diverse godsdiensten. Wij willen kinderen leren samen te werken met respect voor ieders persoonlijkheid, geloof en levensovertuiging. 
De Vreedzame School is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Het is een filosofie, een aanpak waarbij de eigen kracht van het kind centraal staat. Hiermee leggen we de basis voor kinderen om zich veilig te voelen en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Samenwerken

Door samen te werken, voel je je verantwoordelijk voor jezelf en voor de ander. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen. Ook onze leerkrachten zoeken elkaar op om met en van elkaar te leren. Daarnaast steken ze tijd in het op de hoogte blijven van onderwijskundige ontwikkelingen. Mede hiermee blijft de kwaliteit van het onderwijs hoog en verbeteren we constant onze lessen. De maatschappij van nu verandert in zowel sociaal-maatschappelijk als in technologisch opzicht snel. Het is essentieel dat de lessen en docenten daarin mee veranderen.

Tijdens werkbijeenkomsten na schooltijd pakt een leerkracht, de intern begeleider, de directeur of een externe het podium om anderen te coachen, te enthousiasmeren, te stimuleren, te informeren en/of feedback te geven. 

Wij zijn een opleidingsschool met ieder jaar weer verschillende studenten die bij ons iets komen halen en brengen. Zij leren bij ons en wij leren van hen. Daarnaast zijn zij voor ons extra handen in de klas. 

Vertrouwde omgeving

Wij zijn een plek waar kinderen graag zijn en zich veilig voelen. Als een kind zich veilig voelt, kan het al zijn energie richten op zijn eigen ontwikkeling, zowel intellectueel, creatief als sociaal-emotioneel. 

In een klas met een goed pedagogisch klimaat voelen kinderen zich veilig, worden alle kinderen geaccepteerd en heerst er een sfeer van openheid en verbondenheid, waardoor kinderen verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor hun leerproces en voor elkaar.
Een goede groep maken, verlaagt de kans op gedragsproblemen en helpt kinderen beter te laten presteren. Als je je fijn en veilig voelt, dan durf je te falen, iets uit te proberen, je te laten horen en zien en sta je echt open om te leren.

Wij creëren een rustige, veilige omgeving waar goed geconcentreerd gewerkt kan worden. Leerkrachten spreken geregeld en structureel met kinderen in een open (kring)gesprek over de sfeer in de groep en in de school. Daarover zijn met de groep afspraken gemaakt en deze hangen zichtbaar in de klas en in het gebouw. 

Doe het samen, maar denk zelf!