Ouders

Ondersteuning voor de ouder

Wij geloven in ouderparticipatie en dus werken we samen met ouders. Het kan gebeuren dat school en ouders niet alleen de situatie van een kind kunnen verbeteren. Dan kan de school extra ondersteuning inschakelen. Een ondersteuningsteamoverleg vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en ouders worden altijd uitgenodigd. Als school staan we in contact met de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD), 'Team voor elkaar' en het samenwerkingsverband IJssel/Berkel. 

Interne begeleider

Hebt u vragen of kwesties over opvoeden? Dan kunnen wij vanuit onze school een rol spelen in de doorverwijzing. Vanwege ons netwerk verwijzen we de vragen makkelijk door naar een goede specialist.
Onze interne begeleider, Ellen Smit; e.smit@skbg.nl denkt graag met u mee. Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ‘ouder, kind en school’. Zo kunnen wij ook vanuit school ondersteunend zijn aan ouders thuis. 

Jaarkalender

Hier zijn overzichtelijk de data van schoolvakanties, nationale feestdagen, studiedagen en de eerste schooldag te bekijken. Daarnaast maken we hier ook melding van vergaderingen, oudergesprekken, schoolnieuws, religieuze feestdagen, open dagen en andere bijzondere activiteiten.

Bekijk de kalender

Ouderraad

De ouderraad van onze school is een vaste groep ouders die zich inzet voor allerlei activiteiten binnen de school. Zij komen regelmatig bij elkaar samen met een van de leerkrachten van de school.
De ouderraad is een zelfstandige stichting die afhankelijk is van vrijwillige bijdrages. Dit geld wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren en bekostigen. Het bestuur van de stichting bepaalt in overleg met het team hoe het budget besteed wordt. 

Meer over de ouderraad

Waarom moeilijk doen als het samen kan?