Documentatie

Infogids en schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze infogids (beknopte weergave van ons onderwijs) en onze schoolgids (een zeer uitgebreide weergave van ons onderwijs).
Klik hieronder om de infogids en de schoolgids te downloaden en te bekijken.

Download infogids

Download schoolgids

Sociaal veiligheidsplan

Wij vinden dat we gezamenlijk, als ouders, leerkrachten en kinderen, zorg moeten dragen voor een veilige leer- en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde sociaal veiligheidsplan. Klik hieronder om het sociaal veiligheidsplan van onze school te downloaden.

Download sociaal veiligheidsplan

Schoolondersteuningsprofiel

In een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel is te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hieronder om het profiel van onze school te downloaden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Beleid toelating en plaatsing

In dit document wordt het beleid toegelicht rondom aanname en plaatsing. Daarnaast is het stappenplan uitgezet conform de afspraken die er zijn binnen het SKBG-verband.

Download beleid toelating en plaatsing

Beleid schorsing en verwijdering

In dit document wordt het beleid toegelicht rondom schorsing en verwijdering. Daarnaast is het stappenplan uitgezet conform de afspraken die er zijn binnen het SKBG-verband.

Wij (mediatoren) zijn er voor jou!