Kinderopvang & BSO

Buitenschoolse opvang

Er zijn verschillende mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO). De BSO is er voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud die voor of na schooltijd opvang nodig hebben. De kinderen kunnen er zelf invulling geven aan hun vrije tijd, maar ook meedoen aan diverse activiteiten. 

Hieronder vindt u de contactgegevens van voor - en naschoolse kinderopvang met wie wij onder andere samenwerken. 

Aanmelden

U bent van harte welkom om samen met uw kind even te kijken bij de verschillende BSO's.

Kinderopvang Malin (bevindt zich ook in ons schoolgebouw):
06-48510668
info@kinderopvangmalin.nl 
www.kinderopvangmalin.nl 

Kinderopvang BuitenGewoon
Voorsterweg 125
6971 KC Oeken
0575 - 476 619
info@buitengewoonkinderopvang.nl 
www.buitengewoonkinderopvang.nl

Kindcentrum 't P@rk
Troelstralaan 45-49a
6971 CN Brummen
0575-501187
kinderopvang@archipelprimair.nl 
www.kindcentrumhetpark.nl/Opvang/Buitenschoolse-opvang-BSO

Kinderopvang Hip Brummen
Saturnusweg 8
6971 GX Brummen
085-2020160
brummen@kinderopvanghip.nl
www.kinderopvanghip.nl

Kinderopvang Malin
Kinderopvang Buitengewoon
Kinderopvang Kindcentrum Het Park
Logo HIP

Samen leren, samen leven!