Klachtenregeling

De klachtenregeling van SKBG onderwijs is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen verschillend van aard zijn. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, verwijst de interne vertrouwenspersoon door naar een extern vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon op De Ontdekking is Iris Lopulissa.
De extern vertrouwenspersonen van SKBG onderwijs is de heer J. Stokvisch, bereikbaar via jan@stokvisch.eu

Klachtenregeling

We gaan er altijd eerst van uit dat klachten binnen de school opgelost kunnen worden. Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de leerkracht of de intern begeleider. Als dat niets oplost, dan kan de directeur erbij betrokken worden. Als dit niet werkt, kan er doorverwezen worden naar een intern of extern vertrouwenspersoon.

Bekijk hieronder de klachtenregeling van SKBG voor meer informatie.

Klachtenregeling SKBG

Verbeterpunt(en)? Geef het door!