Leerlingenondersteuning

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de totale ontwikkeling van de kinderen, zowel cognitief als sociaal emotioneel. We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband IJssel/Berkel, het ondersteuningsteam, team voor elkaar, orthopedagogen, GGD, logopedist. Ouders zijn hier nauw bij betrokken. Wij gaan ervan uit dat leerlingen op alle vlakken het beste presteren als ouders, school en waar mogelijk het kind zelf afstemmen over hun behoeftes. De school weet vervolgens welke expertise nodig is en waar het beschikbaar is.

Passend onderwijs

Ons doel is om passend onderwijs te bieden voor alle kinderen die op onze school zitten. Op onze school werkt ieder kind zoveel mogelijk op zijn of haar eigen niveau. Wij sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind en passen ons onderwijs daar waar nodig aan op het niveau van de leerlingen. Leerkrachten stemmen hun lessen dus af op de verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. Als school beschikken wij over de kennis en vaardigheden om de leerlingen optimaal te ondersteunen. Mocht het nodig zijn dan schakelen wij hulp in. 

Voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Hebt u specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld de extra zorg die uw kind nodig heeft op school? Neem dan contact op met onze intern begeleider, Ellen Smit: e.smit@skbg.nl. We brengen dan samen de ondersteuningsbehoefte in beeld. Onze school is uitstekend in staat om maatwerk te leveren.

Op De Ontdekking word je wie je bent. 

Specialisten

Op De Ontdekking werken wij met een team deskundige leerkrachten. Wij hebben kennis en vaardigheden op het gebied van werken met dyslexie en dyscalculie, maar helpen de leerlingen ook bij faalangst, te weinig zelfvertrouwen, ontwikkelen van executieve functies (functies die nodig zijn voor het doelgericht en het efficiënt uitvoeren van gedrag), angst, ADHD, allergieën of andere hulpbehoeftes. Daarnaast hebben we in het team ook vakspecialisten, een intern begeleider en een gedragsspecialist met specifieke kennis. Als er extra ondersteuning nodig is, dan vertrouwen wij als school op ons interne en externe netwerk. De Ontdekking zorgt zo voor goed onderwijs voor al haar leerlingen. Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier. 

3A IMG 9479

 Plusklas (onze leertuin)

In ons onderwijs besteden we naast kennisoverdracht ook aandacht aan de ontwikkeling van het kunnen en willen leren. Dat doen wij in onze zogenaamde 'leertuin'.
In de leertuin worden kinderen met verschillende leer- en/of gedragsuitdagingen begeleid door de gedragsspecialist. Zij onderzoekt in samenwerking met de leerkracht en het kind welke executieve functies* gestimuleerd of ontwikkeld moeten worden om deze uitdaging het hoofd te bieden. 

* Executieve functies zijn functies die nodig zijn voor het doelgericht en het efficiënt uitvoeren van gedrag. Door deze functies als doel te stellen komen we tegemoet aan iedere uitdaging en ieders niveau. 

Wij halen eruit, wie erin zit!